TALENT fokus knuser hetserne.

Sivert Emil prater om TALENT og hvordan dette nøytraliserer manipulerende mennesker og hetserne i samfunnet.

Skroll i sendingen for å finne mine innlegg.

Previous post NAV og kommunen har et ansvar!
Next post » straffbare handlinger «