» NAV`s dialog ! «

NAV er pålagt og kommunisere TILLITSBASERT og DEMOKRATISK med trygderettighets haverne, brukerne av NAV, noe vi alle er.

Previous post » straffbare handlinger «
Next post » MIN bakgrunn ! «