» JEG har avdekket UKULTURER «

«Med bakgrunn i oppvekst og som arbeidsgiver representant for en av NORGES største private arbeidsgivere, og som mann i møte med barne bidrags avdeling i lokalt TRYGDEKONTOR ( NAV ), hvor JEG hadd full omsorg for mine to døtre, og som ansatt gjennom 14 år i NAV, avdekket UKULTURER og INNHABILITET og KORRUPSJON i dette grensesnittet KOMMUNE / STAT. «

Previous post Det handler om vår nasjonale sikkerhet!
Next post » de gav inntrykk av å ville godt «